Căn cứ điều lệ và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty TNHH Bình An Sinh, Giám đốc Công ty xây dựng quy chế hoạt động chung như sau:

1. Tuân thủ pháp luật và đạo đức kinh doanh.

2. Luôn đảm bảo việc phục vụ khách hàng với phương châm “Phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển!”.

3. Sự hài lòng của khách hàng là thước đo chính đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi nhân viên. Duy trì sự hài lòng và gắn bó của khách hàng với Công ty.

4. Không ngừng phát triển thương hiệu và uy tín của Công ty thông qua hành động cụ thể: Tin tưởng vào Nhân viên – Phục vụ vì Khách hàng – Hợp tác với Đối tác.

5. Nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp của mỗi thành viên trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ nội dung quy chế làm việc của Công ty. Xây dựng môi trường kinh doanh hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và thương mại điện tử.

6. Công ty tôn trọng và tạo điều kiện để các thành viên trong Công ty phát huy được khả năng sáng tạo, trình độ chuyên môn góp phần cải thiện môi trường làm việc, cải tiến quy trình làm việc ngày càng tối ưu và chuyên nghiệp hơn.

7. Thực hiện quy chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời thống nhất.

8. Định hướng phát triển bền vững để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối thiết bị số và thương mại điện tử tại khu vực là mục tiêu và trách nhiệm chung của toàn thể CBNV trong Công ty.

Công ty TNHH Bình An Sinh

Giám đốc

Trần Thanh Bình