Hệ thống âm thanh hội thảo dòng TS-780

Liên hệ

Còn hàng

        Nếu như TS-910, TS-800 chỉ sử dụng 1 bộ trung tâm cho cả hệ thống thì TS-780 có khả năng mở rộng lên tới 3 bộ trung tâm hỗ trợ kết nối tối đa 64 máy Chủ tịch & máy Đại biểu kết nối trên 1 máy trung tâm hoặc có thể mở rộng lên tới 192 máy khi kết nối thêm 2 bộ trung tâm. Điều này rất tiện cho việc mở rộng hệ thống âm thanh hội trường, hội thảo.

Hướng dẫn mua hàng (Cho khách hàng ở xa)